Reklamace

Dodavatel garantuje bezproblémové vyřízení všech případných oprávněných reklamací.

Bez předchozího nahlášení reklamace a vyplnění reklamačního protokolu nelze reklamované zboží převzít. Dobropis k vrácenému zboží z reklamace je vystaven do 14-ti pracovních dnů od jeho předání dodavateli.

Reklamační podmínky a podmínky pro vrácení zboží:

Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat nepoškození přepravních obalů a prohlédnout zboží.

V případě poškození obalu zboží je zákazník povinen toto uvést do přepravního listu. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. K reklamaci se doporučuje použít předepsaný formulář dodavatele, jehož vyplněním jsou poskytnuty všechny potřebné údaje pro vyřízení reklamace. V případě dodávky vadné služby, nesouladu mezi zbožím objednaným a dodaným, postupuje zákazník stejným způsobem. Postup při vyřizování reklamace se řídí zákonem  634/1992 sb. O ochraně spotřebitele.

Zákazník má právo vrátit nepoužité zboží, s výjimkou zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zvlášť upraveného, do 10 pracovních dnů ode dne dodání zboží v případě papíru a kancelářských potřeb, do 3 dnů v případě nápojů, občerstvení , drogerie a kancelářské techniky. Zákazník, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (podle § 52 ods.3 Občanského zákoníku je spotřebitelem), má právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží.Právo odstoupit od smlouvy nemá zákazník v případě zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zadání zvlášť upraveného, podléhá-li rychle zkáze, opotřebení nebo zastarání. Uplatnění odstoupení od smlouvy musí zákazník dodavateli sdělit písemně ve shora uvedených termínech. Zákazník je povinen při vrácení zboží vrátit i obal zboží, porušený pouze v rozsahu vybalení zboží a jeho prohlédnutí. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. Nestandardní záruční doba musí být vždy uvedena v katalogu dodavatele u konkrétního zboží, na které se nestandardní záruční doba vztahuje.